Okus zvěří-ochrana proti okusu.

 

Natírání stromků proti okusování lesní zvěří patří k další investici do mladého lesa. Bohužel i tato investice je velmi důležitá, pokud jste neinvestovali do oplocení osázené paseky. Použitý repelent srnkám, či zajícům nevoní a nechutná, tedy se natřenému stromku vyhnou. Věřte, že je žalostný pohled na krásně osázenou paseku, do které jste investovali několik tisíc, na které má každý druhý stromek ukousnutou špici a v některých případech je stromek ukousnutý celý! Nátěry provádíme na podzim, v měsíci říjnu a listopadu.

 

Chemická ochrana lesních kultur proti škodám působených zvěří.

Do této skupiny patří různé druhy zavětřovadel a dále nátěrové a odpařovací repelenty,které mají za úkol zabránit zvěři buď v konzumaci rostliny nebo její části, případně zabraňují přímo pronikání zvěře na ohrožené plochy.

Repelenty se pro potřeby praxe dělí na:

 

• Repelenty proti letnímu okusu zvěří - AVERSOL LETNÍ 2:1, CERVACOL

• Repelenty určené na ochranu kultur proti zimnímu okusu zvěří- AVERSOL ZIMNÍ 5:1, MORSUVIN, CERVACOL

• Repelenty proti letnímu a zimnímu okusu - AVERSOL UN., MORSUVIN ,CERVACOL

• Repelenty proti loupání a ohryzu zvěří - RECERVIN

• Balzámy k ošetření mechanického poškození stromů - SANATEX HNĚDÝ, PELLACOL

V současné době je na trhu nepřeberné množství nátěrových repelentů, které fungují,na různém principu, jsou vyráběny z biologických i syntetických látek a mají různou dobu účinnosti. Většinou se jimi natírá terminální vrchol rostliny. V případech, že jsou určeny jako ochrana proti loupání a ohryzu kůry především jelení (zaječí) zvěří se nanášejí přímo na kmen.

Jako nátěrové repelenty lze uvést např. MORSUVIN, který je na trhu již několik desetiletí je přitom stále vyhledáván především pro svou dlouhou dobu účinnosti. Velmi populárním repelentem je AVERSOL.  Přes všechny tradiční výhody těchto repelentů a nepochybnou kvalitu se jeví jako nejekonomičtější přípravek CERVACOL EXTRA , nezanedbatelnou přdanou hodnotou tohoto repelentu je bezproblémová aplikace tohoto přípravku a nenáročnost při dopravě do pracovního porostu.

Pro zajímavost vám zde předkládám vypočítanou ekonomiku aplikace repelentních přípravků, kterou vypracovali odborníci s firmy MERCATA Třebíč, s.r.o. Naleznete zde:

EKONOMIKA APLIKACE REPELENTNÍCH PŘÍPRAVKŮ


 

 

 Aplikace repelentních přípravků:

Provádí dvěma základními způsoby: nátěrem a postřikem. Nátěrové repelenty bývají většinou určeny pro zimní ochranu kultur nebo ošetření mechanického poškození stromů.Aplikace repelentů postřikem je nejčastěji určena pro ochranu kultur proti letnímu poškozování a preventivně proti ohryzu a loupání. Proto i v této kategorii vede CERVACOL EXTRA jelikož se aplikuje pohodlně prsty z aplikační tašky.

 


Foto:  http://botanika.wendys.cz/

Foto: Copyright (c) <a href='http://www.123rf.com'>123RF Stock Photos</a

Zdroj: www.ireceptar.cz


Pokud budete mít pocit, že obsah tohoto webu porušuje autorská práva-prosím kontaktujte mne učiním nápravu.

 Petr Veselka-tel: 722 927 761 e-mail: medwed@medwed.cz

CERVACOL EXTRA
moderní ochrana lesa